با استفاده از خدمات سایت فقیهی آکادمی، ثبت‌نام، عضویت و شرکت در دوره، شرایط و ضوابط زیر را می‌پذیرید:

 

 

telegram icon
telegram